Δευτέρα, 08 Μαρτίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 19 Οκτώβριος 2020 11:24

Πίνακας υποψηφίων για συμμετοχή στις Θεωρητικού τύπου εξετάσεις για την απόκτηση επαγγελματικής άδειας Αρχιτεχνίτη Μηχανικού Εγκαταστάσεων 2ης Ειδικότητας για την Παρασκευή 30 – 10 – 2020

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 21 Οκτώβριος 2020 08:56