Παρασκευή, 05 Μαρτίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 19 Οκτώβριος 2020 12:26

Πίνακας Υποψηφίων για συμμετοχή σε εξετάσεις για την απόκτηση του Πιστοποιητικού Κατηγορίας Ι θεωρητικού τύπου για την 27/10/2020 & πρακτικού τύπου για την 29/10/2020

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 30 Οκτώβριος 2020 09:50