Παρασκευή, 05 Μαρτίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 23 Οκτώβριος 2020 08:12

Πίνακας Υποψηφίων για συμμετοχή σε εξετάσεις ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ για την απόκτηση επαγγελματικής άδειας ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2020