Παρασκευή, 05 Μαρτίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 26 Οκτώβριος 2020 11:22

Πίνακας Υποψηφίων για συμμετοχή σε εξετάσεις ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ για την απόκτηση επαγγελματικής άδειας ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ A-1 B1 την Τρίτη 3 / 11 / 2020