Δευτέρα, 08 Μαρτίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 30 Οκτώβριος 2020 09:48

Πίνακας Υποψηφίων για συμμετοχή σε εξετάσεις ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ για την απόκτηση επαγγελματικής άδειας ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ Β2 για την Παρασκευή 6 – 11 – 2020

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 30 Οκτώβριος 2020 09:50