Δευτέρα, 08 Μαρτίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 03 Νοέμβριος 2020 12:52

Πίνακας Υποψηφίων για συμμετοχή σε εξετάσεις Πρακτικού Τύπου για την απόκτηση επαγγελματικής άδειας Αρχιτεχνίτη Ψυκτικού συμπεριλαμβανομένου του Πιστοποιητικού Κατηγορίας ΙΙ για την Τρίτη 10-11-2020