Τρίτη, 09 Μαρτίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 03 Νοέμβριος 2020 12:54

Πίνακας Υποψηφίων για συμμετοχή σε εξετάσεις Πρακτικού Τύπου για την απόκτηση επαγγελματικής άδειας Αρχιτεχνίτη Ψυκτικού συμπεριλαμβανομένου του Πιστοποιητικού Κατηγορίας ΙΙ για την Τετάρτη 11-11-2020