Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2023
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 26 Ιούλιος 2018 12:00

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης, πριν την διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης για την συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού, του έργου: «Συντήρηση οδικού άξονα Καλάβρυτα – Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων» Προϋπ/σμού: 1.800.000,00€ με Φ.Π.Α.

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 26 Ιούλιος 2018 23:34