Σάββατο, 04 Ιουλίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 14 Αύγουστος 2018 08:45

Ανακοίνωση αναφορικά με τους διαγωνισμούς μεταφοράς μαθητών στα πλαίσια του Δυναμικού Συστήματος Αγορών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Διευκρινίζεται ότι όσοι μεταφορείς υπέβαλλαν είτε ενδεικτική προσφορά είτε το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έντυπο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.) στα πλαίσια του 4ου Επιμέρους Διαγωνισμού της Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ, με τη διαδικασία του ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού (Διεθνή) άνω των ορίων, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το σχολικό έτος 2018-2019 συνολικού προϋπολογισμού, μέχρι του ποσού των 7.321.861,75 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (Α.Α συστ. 60315) θεωρείται ότι υπέβαλαν τα ανωτέρω για οποιοδήποτε επιμέρους διαγωνισμό έχει προκηρυχθεί από τις Περιφερειακές Ενότητες Αιτωλοακαρνανίας, Αχαϊας και Ηλείας δεδομένου ότι η αξιολόγηση των ενδεικτικών προσφορών (και ως εκ τούτου και του Ε.Ε.Ε.Σ.) διεξάγεται αποκλειστικά από το Τμήμα Προμηθειών της Περιφερειακής Ενότητας Αχαϊας για όλους τους διαγωνισμούς για την μεταφορά μαθητών που δημοσιεύονται στα πλαίσια του Δ.Σ.Α. της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 14 Αύγουστος 2018 11:46