Πέμπτη, 12 Δεκεμβρίου 2019
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 14 Αύγουστος 2018 10:31

Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής οικονομικών προσφορών της υπ. αριθμ. 182047/8213/12-06-2018 Διακήρυξης του 4ου Επιμέρους Διαγωνισμού της Π.Ε. Αχαΐας

Παράταση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής οικονομικών προσφορών της υπ. αριθμ. 182047/8213/12-06-2018 Διακήρυξης του 4ου Επιμέρους Διαγωνισμός της Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ με τη διαδικασία του ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού (Διεθνή) άνω των ορίων, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το σχολικό έτος 2018-2019 συνολικού προϋπολογισμού, μέχρι του ποσού των 7.321.861,75 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 60450).

Σας γνωστοποιούμε ότι παρατείνουμε την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής οικονομικών προσφορών έως την Κυριακή 19/08/2018 και ώρα 15:00 μ.μ. στα πλαίσια του 4ου Επιμέρους Διαγωνισμός της Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ με τη διαδικασία του ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού (Διεθνή) άνω των ορίων, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το σχολικό έτος 2018-2019 συνολικού προϋπολογισμού, μέχρι του ποσού των 7.321.861,75 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 60450).

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 14 Αύγουστος 2018 11:46