Τρίτη, 23 Ιουλίου 2019
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 14 Σεπτέμβριος 2018 12:53

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης, πριν την διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης για την συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, προτίθεται να προβεί στη διακήρυξη δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού μέσω ΕΣΗΔΗΣ , για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:

<<ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ 21ΗΣ ΕΩΣ 22ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 ΣΤΗΝ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ>> (ΥΠΟΕΡΓΟ 3) «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ ΣΕ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥΣ ΚΑΙ ΡΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΚΑΙ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ»

Προϋπολογισμού: 1.000.000,00 € ( με Φ.Π.Α. )

Το έργο θα εκτελεστεί στην Π.Ε Αιτωλοακαρνανίας και χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2017 στη ΣΑΕΠ 801, με Κ.Α: 2017ΕΠ80100007.

 

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 14 Σεπτέμβριος 2018 18:56