Τρίτη, 23 Ιουλίου 2019
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 14 Σεπτέμβριος 2018 13:38

Διακήρυξη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την Προμήθεια δύο (2) κινητών μονάδων αιμοδοσίας για τις ανάγκες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, προϋπολογισμού έως του ποσού των 170.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 14 Σεπτέμβριος 2018 18:56