Τετάρτη, 19 Ιουνίου 2019
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 09 Οκτώβριος 2018 13:44

Ανακοίνωση που αφορά την υπ'αριθμ.:304999/3765/05.10.2018 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Μεταφοράς μαθητών ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας για το σχολικό έτος 2018-2019

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 09 Οκτώβριος 2018 16:59