Τρίτη, 21 Μαΐου 2019
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 10 Οκτώβριος 2018 08:20

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης, πριν την διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης για την συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού, του έργου: «Αναβάθμιση, βελτίωση και συντήρηση της Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου – Πατρών στο τμήμα Πάτρα – Αίγιο»

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης, πριν την διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης για την συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού,του έργου:«Αναβάθμιση, βελτίωση και συντήρηση της Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου – Πατρών στο τμήμα Πάτρα – Αίγιο»

Προϋπολογισμού: 12.500.000,00 € με Φ.Π.Α. (ΣΑΕΠ001/2018ΕΠ00100010)

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 11 Οκτώβριος 2018 17:40