Τρίτη, 21 Μαΐου 2019
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 10 Οκτώβριος 2018 08:53

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης, πριν την διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης για την συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού, για το έργο με τίτλο: «Συντήρηση οδού Χαραυγή - Πόρτες» με προϋπολογισμό έργου: 600.000,00€

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης, πριν την διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης για την συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού, για το έργο με τίτλο: “ Συντήρηση οδού Χαραυγή - Πόρτες ” με προϋπολογισμό έργου : 600.000,00 € με Φ.Π.Α (Σ.Α.Ε.Π.501 με κωδικό 2014ΕΠ50100004).

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 11 Οκτώβριος 2018 17:40