Σάββατο, 04 Ιουλίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 12 Οκτώβριος 2018 13:55

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας προσωπικού νέας γενιάς προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας, συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 4.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 12 Οκτώβριος 2018 15:36