Κυριακή, 26 Μαΐου 2019
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 13 Νοέμβριος 2018 13:25

Πρόσκληση σε διαδικασία διαπραγμάτευσης για την προμήθεια καυσίμων θέρμανσης έτους 2018 της Έδρας της Π.Δ.Ε και της Π.Ε. Αχαΐας, προϋπολογισμού 21.700,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 13 Νοέμβριος 2018 17:35