Κυριακή, 26 Μαΐου 2019
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 13 Νοέμβριος 2018 13:23

Προμήθεια γραφικής ύλης & αναλώσιμων εκτυπωτή για την Κοινωνική Σύμπραξη ΠΕ Ηλείας, για την κάλυψη των αναγκών υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής & Βασικής Υλικής Συνδρομής ΤΕΒΑ

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 13 Νοέμβριος 2018 17:35