Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 31 Ιανουάριος 2019 13:45

Περίληψη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Η Περιφερειακή Ενότητα Αιτ/νίας – Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να αποκτήσει νέα άδεια Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητου ή να μετατρέψει υφιστάμενη άδεια σε άλλο τύπο, να υποβάλει σχετική αίτηση μέχρι την Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019. Με την αίτηση του ο κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να προσδιορίζει την έδρα ή τις έδρες της Περιφερειακής Ενότητας Αιτ/νίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος για τις οποίες ζητείται άδεια, το είδος αδείας (ή αδειών) και τον αριθμό τους, ανά έδρα.

Οι έδρες – διοικητικές μονάδες Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητων, που υφίστανται σήμερα στην Περιφερειακή Ενότητα Αιτ/νίας περιγράφονται στην σχετική πρόσκληση μας με αριθμό πρωτόκολλου 31167/3459/30-01-2019 (ΑΔΑ: 6ΘΓΙ7Λ6-1ΧΤ)

Πληροφορίες για τη πρόσκληση, στοιχεία, αιτήσεις και κάθε σχετικό έγγραφο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από την Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Αιτ/νίας (Μεσολόγγι). Όλα τα παραπάνω μπορούν να αναζητούν και στο διαδίκτυο (δικτυακό τόπο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας www.pde.gov.grκαι στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων www.yme.gr).

Τελευταία τροποποίηση: Σάββατο, 02 Φεβρουάριος 2019 15:58