Δευτέρα, 08 Μαρτίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 12 Φεβρουάριος 2019 12:56

Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών για την προμήθεια εξοπλισμού για την ομαλή διενέργεια των Ευρωεκλογών 2019, Δημοτικών και Περιφερειακών Εκλογών 2019 και Εθνικών Εκλογών προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 22.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 12 Φεβρουάριος 2019 13:53