Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 11 Φεβρουάριος 2019 10:38

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης, πριν την διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης για την συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού, του έργου: «Έργα σταθεροποίησης πρανών και συντήρησης της Επαρχιακής οδού Πάτρα-Χαλανδρίτσα-Καλάβρυτα»

Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης, πριν την διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης για την συγκρότηση της επιτροπής διαγωνισμού, του έργου: «Έργα σταθεροποίησης πρανών και συντήρησης της Επαρχιακής οδού Πάτρα-Χαλανδρίτσα-Καλάβρυτα». Προϋπολογισμού: 4.125.000,00€ (ΣΑΕΠ001/2018ΕΠ00100014)

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 11 Φεβρουάριος 2019 17:56