Παρασκευή, 07 Αυγούστου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 18 Φεβρουάριος 2019 09:21

Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών της υπ’ αριθμ. 46424/3726/12-2-2019 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια εξοπλισμού για την ομαλή διενέργεια των Εκλογών 2019

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 19 Φεβρουάριος 2019 09:41