Πέμπτη, 17 Οκτωβρίου 2019
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 19 Φεβρουάριος 2019 10:22

«Συντήρηση – οδική ασφάλεια- επαρχιακού οδικού δικτύου Ν.Ηλείας (σε συνέχεια του π.κ.2013ΕΠ00100014), ΥΠΟΕΡΓΟ: «Συντήρηση Οδικών Αξόνων και Συνδετήριων Τμημάτων από Κατάκολο- Αγ. Ανδρέα- Σκουροχώρι- Μυρτιά προς Αγ. Ηλία και Δουνέικα- Αμαλιάδα»

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 19 Φεβρουάριος 2019 12:16