Τρίτη, 17 Σεπτεμβρίου 2019
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 20 Φεβρουάριος 2019 14:37

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ Π.Υ. ΗΛΕΚΤΡ. ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ Π.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας - Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας, προτίθεται να προχωρήσει, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και κατόπιν συλλογής προσφορών και ύστερα από δημοσίευση στον ιστότοπο της Π.Δ.Ε., σχετικής Ανακοίνωσης - Πρόσκλησης, και σύμφωνα με την αριθμ. 226/2018 (ΑΔΑ:ΩΣΕ27Λ6-544) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Έγκριση του ετήσιου Προγράμματος Προμηθειών της Π.Δ.Ε.», στην διενέργεια δαπάνης για την κάλυψη του κόστους Παροχής Υπηρεσίας για επισκευή και συντήρηση του ηλεκτρικού δικτύου του αύλειου χώρου, την αντικατάσταση φωτιστικών, λαμπτήρων και καλωδίων καθώς και την επισκευή και συντήρηση του Εξωτερικού Ηλεκτρικού Πίνακα στο Κτιρίου που στεγάζεται το Διοικητήριο της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας.

 

 ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 20 Φεβρουάριος 2019 15:46