Τρίτη, 09 Μαρτίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 27 Φεβρουάριος 2019 08:08

Διακήρυξη του έργου "Αντιμετώπιση Απρόβλεπτων Προβλημάτων Οδικής Ασφάλειας στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Π.Ε. Αχαΐας για την τριετία 2019-2021" με προϋπολογισμό: 2.000.000 €

Προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου: «Αντιμετώπιση
Απρόβλεπτων Προβλημάτων Οδικής Ασφάλειας στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Π.Ε.
Αχαΐας για την τριετία 2019-2021» με προϋπολογισμό: 2.000.000,00EURO

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 27 Φεβρουάριος 2019 11:34