Τρίτη, 09 Μαρτίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 27 Φεβρουάριος 2019 10:44

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης για την καθαριότητα του νέου μισθωμένου κτιρίου της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και μέχρι της 31/5/2019, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από Οικονομική άποψη προσφο

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 27 Φεβρουάριος 2019 11:33