Δευτέρα, 22 Ιουλίου 2019
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 13 Μάρτιος 2019 13:57

Ανακοίνωση του προσωρινού αναδόχου, σχετικά με την προμήθεια εξοπλισμού για την ομαλή διενέργεια των Ευρωεκλογών 2019, Δημοτικών και Περιφερειακών Εκλογών 2019 και Εθνικών Εκλογών προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 22.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 13 Μάρτιος 2019 15:28