Πέμπτη, 22 Αυγούστου 2019
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 14 Μάρτιος 2019 10:03

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΒΑΨΙΜΟ ΟΡΟΦΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ Π.Ε. ΑΙΤ.ΝΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας - Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας, προτίθεται να προχωρήσει, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και κατόπιν συλλογής Οικονομικών Προσφορών και ύστερα από δημοσίευση στον ιστότοπο της Π.Δ.Ε. σχετικής Ανακοίνωσης - Πρόσκλησης, και σύμφωνα με την αριθμ. 226/2018 (ΑΔΑ:ΩΣΕ27Λ6-544) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα: «Έγκριση του ετήσιου Προγράμματος Προμηθειών της Π.Δ.Ε.», για την διενέργεια δαπάνης που αφορά την κατεπείγουσα επισκευή και συντήρηση (επιχρίσματα, μόνωσης κ.λ.π.) της οροφής του 1ου Ορόφου του Κτιρίου του Διοικητηρίου της Π.Ε. ΑΙτωλ/νιας στο Μεσολόγγι και επιφάνειας 60 τ.μ. περίπου λόγω υγρασίας και αποφυγής κινδύνου ηλεκτροπληξίας λόγω υπαρχουσών καλωδιώσεων.

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΟ ΣΥΝΝΗΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 14 Μάρτιος 2019 11:29