Τετάρτη, 12 Αυγούστου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 21 Μάρτιος 2019 13:53

Συνοπτικός διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου για υπηρεσίες ελέγχου και αποκατάστασης λειτουργικότητας, εγκατάστασης, συντήρησης και επισκευής, περιοδικού ελέγχου και απεγκατάστασης έως 5 seatrac για τη θερινή περίοδο 2019

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 21 Μάρτιος 2019 14:08