Δευτέρα, 02 Αυγούστου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 22 Μάρτιος 2019 14:46

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης για την προμήθεια Συστήματος Γεωδαιτικών δεκτών (GNSS) για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Αχαΐας, απαραίτητο για την εκτέλεση τοπογραφικών εργασιών

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 22 Μάρτιος 2019 15:33