Τετάρτη, 12 Αυγούστου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 26 Μάρτιος 2019 09:52

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής προσφοράς για την "Εκτέλεση εργασιών συντήρησης και αναγόμωσης των πυροσβεστήρων υπηρεσιών της ΠΔΕ " μέχρι του ποσού των 10.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 26 Μάρτιος 2019 11:09