Τετάρτη, 03 Ιουνίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 28 Μάρτιος 2019 14:59

Προμήθεια υλικών καθαριότητας Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας – Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας δημοσιεύει την: "ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ: «Προμήθεια υλικών Καθαριότητας για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας και υπηρεσιών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Αιτωλ/νιας όπως Κ.Ε.Δ.Δ.Υ, Δ/νσης Α΄/θμιας Εκπαίδευσης, και Β/θμιας Εκπαίδευσης, προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των είκοσι χιλιάδων ευρώ (35.000,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή συνολικά ανά Ομάδα Ειδών για τα προς προμήθεια Υλικά Καθαριότητας».

  • Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 11η Απριλίου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:30 π.μ. στην έδρα της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, κτίριο Διοικητηρίου στο Μεσολόγγι, στο Γραφείο του Τμήματος Προμηθειών, ενώπιον της Επιτροπής διενέργειας Διαγωνισμού.
  • Καταληκτική ημερομηνία και ώρα κατάθεσης προσφορών: έως και την 10η Απριλίου ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30 μ.μ.
  • Οι προσφορές κατατίθενται στο τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικού – Οικονομικού στο κτίριο Διοικητηρίου στο Μεσολόγγι.
Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 28 Μάρτιος 2019 20:56