Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 02 Απρίλιος 2019 12:05

Διαγωνισμός έργου: Συντήρηση της 40ης επαρχιακής οδού: Καλλιθέα - Λαμπίρι - Όρια νομού και 3ης επαρχιακής οδού: Χάνι Μπάγια - Ξυλόκαστρο - Κλεισορεύματα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν.4412/2016

(ΜΕΣΩ Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.)

 

Τίτλος έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ 40ΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ:ΚΑΛΛΙΘΕΑ-ΛΑΜΠΙΡΙ-ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ 3ΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ:ΧΑΝΙ ΜΠΑΓΙΑ-ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟ- ΚΛΕΙΣΟΡΕΥΜΑΤΑ .

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 03 Απρίλιος 2019 11:47