Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 02 Απρίλιος 2019 11:53

Διαγωνισμός έργου: Συντήρηση σήμανσης και ασφάλισης επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν.4412/2016

 

Τίτλος έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ».

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 03 Απρίλιος 2019 11:49