Κυριακή, 07 Ιουνίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 02 Απρίλιος 2019 08:02

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών ταχυμεταφοράς εγγράφων & δεμάτων Π.Ε. Ηλείας για το έτος 2019 προυπολογισμού μέχρι του ποσού των 5.000,00 ευρώ συμπειλαμβανομένου ΦΠΑ

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 02 Απρίλιος 2019 10:34