Σάββατο, 24 Οκτωβρίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 09 Απρίλιος 2019 16:25

17η Επαναληπτική Διαπραγμάτευση για την ανάδειξη αναδόχων, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, για την μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Αχαΐας, για το σχολικό έτος 2018-2019, συνολικού προϋπολογισμού 28.291,96€

Διευκρινίζεται ότι μόνο όσοι είναι ήδη ενταγμένοι στο ΔΣΑ με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής μπορούν να λάβουν μέρος στην 17η Επαναληπτική Διαπραγμάτευση.

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 17 Απρίλιος 2019 14:20