Κυριακή, 29 Μαρτίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Δευτέρα, 15 Απρίλιος 2019 13:56

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών πληροφορικής για τις ανάγκες των υπηρεσιών της έδρας και των περιφερειακών ενοτήτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 74.000,00 ευρώ συμπ/νου ΦΠΑ

Τελευταία τροποποίηση: Δευτέρα, 15 Απρίλιος 2019 16:51