Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 16 Απρίλιος 2019 07:06

Δημοσίευση επαναληπτικής διακήρυξης μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση των υπηρεσιών της ΠΕ Αχαίας και της έδρας της ΠΔΕ

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 16 Απρίλιος 2019 09:49