Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 16 Απρίλιος 2019 14:01

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια πανελ στέγης αποθηκών εργοταξίου Δ/νσης Τεχνικών Έργων και υλικών επισκευής, συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 10.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Τελευταία τροποποίηση: Τρίτη, 16 Απρίλιος 2019 14:28