Δευτέρα, 26 Αυγούστου 2019
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 18 Απρίλιος 2019 08:47

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη διοργάνωση ενημερωτικής ημερίδας (InfoDay) στην Πάτρα για την υλοποίηση του έργου “SPARC”, συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 3.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 18 Απρίλιος 2019 10:13