Δευτέρα, 03 Αυγούστου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 24 Μάιος 2019 15:10

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για προμήθεια 30 κλιματιστικών τούχου Π.Ε. Αιτωλ/νίας

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΑΔΑΣ  - Π.Ε. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

αναρτά την: "ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 30 ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΙΧΟΥ (25 κλιματιστικά 9000 btu & 5 κλιματιστικά 12.000 btu) ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΣΕ ΓΡΑΦΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ - ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 12.000,00 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α. ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ".

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΩΡΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΦΟΡΩΝ): 4η ΙΟΥΝΙΟΥ, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30 μ.μ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 5η ΙΟΥΝΙΟΥ, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 24 Μάιος 2019 19:57