Δευτέρα, 03 Αυγούστου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 24 Μάιος 2019 08:51

Πρόσκλ. εκδήλωσης ενιαφέροντος για προμήθεια 70 συσκευών πλοήγησης Π.Ε. Αιτωλ/νίας

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  - Π.Ε. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
αναρτά την εξής δημοσίευση: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ποσού 20.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, που αφορά την προμήθεια 70 εύχρηστων συσκευών πλοήγησης με ηλεκτρονική πυξίδα 3 αξόνων για τις ανάγκες των ελέγχων που εκτελούν Τμήματα της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής και ειδικότερα, α) Τμήμα υλοποίησης δράσεων Π.Α.Α. (υπομέτρο 6.1 - εγκατάσταση Νέων Γεωργών και υπομέτρο 6.3 – εγκατάσταση Μικρών Γεωργικών Επιχειρήσεων), και β) του Προγράμματος Δακοκτονίας, όπως αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα Ι – Α. της παρούσης Πρόσκλησης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά τιμής μετά από αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής».

Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να καταθέσουν την προσφορά τους ή να την αποστείλουν ταχυδρομικά σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι την ημέρα λήξης διενέργειας της παρούσης διαδικασίας ήτοι 31η Μαΐου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30 μ.μ. στο Τμήμα Γραμματείας της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού, στο κτίριο του Διοικητηρίου Π.Ε. Αιτωλ/νίας Μεσολόγγι, τ.κ. 30200.

 

 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 3 Ιουνίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30 π.μ.

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 24 Μάιος 2019 09:25