Σάββατο, 06 Μαρτίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 29 Μάιος 2019 11:26

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για προμήθεια 30 κλιματιστικών δαπέδου Π.Ε. Αιτωλ/νίας

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - Π.Ε. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
αναρτά την "ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 30 ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΑΠΕΔΟΥ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ ΣΕ ΓΡΑΦΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ - ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 12.000,00 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α. ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ".

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΜΕΧΡΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΩΡΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ(ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) - 11-06-2019 και ώρα 14:30 μ.μ.

ΗΜ/ΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - 13-06-2019 και ώρα 09:30 π.μ.

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 29 Μάιος 2019 15:54