Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Τετάρτη, 29 Μάιος 2019 12:15

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για προμήθεια επίπλων κλπ Π.Ε. Αιτωλ/νίας

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  - Π.Ε. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

αναρτά την: "ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ (ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΕΣ, ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΑ, Κ.Λ.Π.) ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΚΑΛΥΦΘΟΥΝ ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 15 ΝΕΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ- ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 10.000,00 ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α. ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ".

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΜΕΧΡΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΩΡΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΜΕΤΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) - 12-06-2019 και ώρα 14:30 μ.μ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - 14-06-2019 και ώρα 09:30 π.μ.

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 29 Μάιος 2019 15:59