Παρασκευή, 19 Αυγούστου 2022
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 31 Μάιος 2019 13:11

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κοπή χόρτων κλπ Π.Ε. Αιτωλ/νίας

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - Π.Ε. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
αναρτά την: "Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέχρι του ποσού συνολικά των 12.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, που αφορά την κάλυψη του κόστους για την Παροχή Υπηρεσιών για την κοπή και απομάκρυνση ξερών χόρτων για πρόληψη κινδύνου ενδεχόμενης πυρκαγιάς, την συντήρηση - άρδευση γκαζόν περιβάλλοντος χώρου του Διοικητηρίου της Π.Ε. Αιτωλ/νιας και στο χώρο της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών & Κ.Τ.Ε.Ο. στο Μεσολόγγι), όπως αναλυτικά αναφέρονται στον σχετικό Πίνακα του Παραρτήματος A της παρούσης Πρόσκλησης".

     Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να καταθέσουν την προσφορά τους ή να την αποστείλουν ταχυδρομικά σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι την ημέρα λήξης διενέργειας της παρούσης διαδικασίας ήτοι 5η Ιουνίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30 π.μ. στο Τμήμα Γραμματείας της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού, στο κτίριο του Διοικητηρίου Π.Ε. Αιτωλ/νίας Μεσολόγγι, τ.κ. 30200.

 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 6 Ιουνίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:30 π.μ..

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 31 Μάιος 2019 13:20