Δευτέρα, 03 Αυγούστου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 13 Ιούνιος 2019 11:09

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων μελετών με τίτλο «Μελέτη διευθέτησης ποταμού Πηνειακού Λάδωνα στην περιοχή των γεφυρών της Ε.Ο. Έφυρα - Σιμόπουλο»

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 13 Ιούνιος 2019 18:26