Τρίτη, 20 Οκτωβρίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Πέμπτη, 20 Ιούνιος 2019 09:19

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 4ος Επιμέρους Διαγωνισμός της Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το σχολικό έτος 2019-2020

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  4ος Επιμέρους Διαγωνισμός της Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ, με τη διαδικασία του ανοιχτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού άνω των ορίων, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το σχολικό έτος 2019-2020 συνολικού προϋπολογισμού (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης για τροποποίηση των υφιστάμενων δρομολογίων και της αναπροσαρμογής του τιμήματος λόγω αλλαγής της τιμής καυσίμου έως 1%, του επιμέρους διαγωνισμού) μέχρι του ποσού των 3.595.518,92 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Τελευταία τροποποίηση: Πέμπτη, 20 Ιούνιος 2019 11:35