Τρίτη, 20 Οκτωβρίου 2020
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 21 Ιούνιος 2019 21:58

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 5ος Επιμέρους Διαγωνισμός της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσηςτης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το σχολικό έτος 2019-2020

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 5ος Επιμέρους Διαγωνισμός της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας με τη διαδικασία του ανοιχτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού
(Διεθνή) άνω των ορίων, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το σχολικό έτος 2019-2020 συνολικού προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 5.438.939,74 €
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Τελευταία τροποποίηση: Σάββατο, 22 Ιούνιος 2019 17:47