Σάββατο, 06 Μαρτίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Παρασκευή, 05 Ιούλιος 2019 10:28

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσίας με τίτλο «Καταγραφή και αποτύπωση υφιστάμενου δικτύου οδοφωτισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος», συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 24.180,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Τελευταία τροποποίηση: Παρασκευή, 05 Ιούλιος 2019 17:47