Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2021
Ροή ενημέρωσης:
Τρίτη, 23 Ιούλιος 2019 08:09

Πρόσκληση για την σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την υποστήριξη της ΔΤΕ ΠΕ Αχαΐας για την επίσπευση της προετοιμασίας και ωρίμανσης των στρατηγικών έργων υποδομής του Προγράμματος INTERREG V A GREECE-ITALY PROGRAMME

Πρόσκληση για την σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την υποστήριξη της ΔΤΕ ΠΕ Αχαΐας για την επίσπευση της προετοιμασίας και ωρίμανσης των στρατηγικών έργων υποδομής του Προγράμματος INTERREG V A GREECE-ITALY PROGRAMME 2014-2020, συνολικής δαπάνης μέχρι του ποσού των 24.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 24 Ιούλιος 2019 13:13